Algemene leverings voorwaarden Krantdrukken.com


Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank van Amsterdam.

Flevodruk Harlingen BV is ingeschreven bij de K.v.K. te Leeuwarden onder nummer 01055876.

Onze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.